Årsboken

har kommit ut sedan 1939.

Där kan man finna trender i kulturlivet speglade år från år.


KHS’ årsbok, som ingår i medlemsskapet i KHS, innehåller numera ett tiotal originalartiklar på ett tema liknande det som behandlats på årets sommarmöte.
    Årsboken innehåller också ca 50 recensioner av aktuella böcker. Oftast har böckerna givits ut under det senaste läsåret. Recensionerna är nyskrivna för årsboken av etablerade forskare och kulturpersonligheter i KHS kontaktnät eller av yngre forskare.

            

 

 

 

Den aktuella årsboken, för år 2009, har temat "Mellanrum". Den kom ut i december 2009 och kan köpas från förbundets kontor. Årsboken innehåller som vanligt originalartiklar och ett femtiotal bokrecensioner. Beställ boken genom att bli medlem eller genom att sätta in 190:- kr på vårt bankgiro 276-6327.
    
   

I mån av tillgång kan tidigare utgåvor av årsboken beställas från KHS.

Forskare kan finna dem på universitetsbiblioteken och på Sigtunastiftelsens bibliotek.
    KHS-kontoret tillhandahåller fotokopior av enstaka gamla artiklar till självkostnadspris.

 

Läs mer om innehållet i Årsbok 2009

 

 Årsboken 2009

Årsboken 2009

 

 

 


 

 

© KHS 2010

kansli@kristenhumanism.org