<< till startsidan 

 

Artiklar, recensioner och andra texter

 

 
 
Årsbok för kristen humanism
Mångfalden kräver verklig kärlek
"en oerhört viktig rörelse inom den kyrkliga mångfalden."
Jakob Carlander recenserade Årsbok för kristen humanism i Östgöta-Correspondenten 26 maj 2009.

Läs recensionen här.
 
   
Heroisk kamp mot tiden
"impulser och tankegångar som alltför sällan finns i den fortlöpande mediedebatten."
Carl Otto Werkelid recenserade 2007 års Årsbok för kristen humanism i Svenska Dagbladet 20 januari 2008 .

Läs recensionen på SvD:s hemsida.
 
 
Aktuell debatt
Vid sommarmötet ägnades en halvdag åt temat "den kristna humanismen". Fyra inledningar följdes av ett paanelsamtal, där även Sven-Eric Liedman medverkade.  
   
Kristen humanism –
en tro som vill samtala

 PDF, 84K 
”Den kristna humanismen säger att upplysningen, den tid då det som kallas det moderna projektet tog sin början, inte är något som står i motsats till en kristen tro.”
 
Lisa Tegby, kyrkoherde och prost i Umeå, styrelseledamot i KHS.

Från debatten i Västerbottens-Kuriren, hösten-vintern 2006-2007. Andra inlägg i debatten finns på VK:s hemsida. Sök på "humanism" och leta bland träffar från hösten 2006 och början av 2007.
 
 
Hamas och Jyllandsposten
 PDF, 96K
”Men det finns ett område, där araber - både kristna och muslimer - faktiskt känner sig överlägsna, nämligen religionen.”
Jan Henningson, direktör Svenska Institutet i Alexandria.
UD, 2006

Hämtat från UD:s Analysfunktion,
mer material finns här.
 
 
Teologi
Karin Sporre, professor i Umeå, presenterade vid KHS’ sommarmöte 2009 den sydafrikanske teologen John W de Gruchy.  
   

Sann människa
(pdf, 60K)

Föredrag av Margareta Melin, Jönköping.
 

 
 
Sources of power and hope
- a theological perspective
Denise Ackermanns föreläsning vid sommarmötet 2005. (English)  
   
The queer God
– ett försök att läsa Bibeln genom permutation –
Föredrag av Daniel Janarv vid KHS idédag i Stockholm 11 mars 2006.
 
 
 
Juridik
Sources of power and hope
- a legislative perspective
Laurie Ackermanns föreläsning vid sommarmötet 2005. (English)  
 
   
 
Idéhistoria
en idéhistorisk skiss av Bo Nylund.  
   
Jan Hjärpe höll ett uppskattat föredrag om Nathan Söderblom vid sommarmötet 2004.  
         
 
Flyktingfrågor
KHS och KRISS styrelser skrev brev till regeringen den 20 nov. 2004.  
 
från migrationsminister Barbro Holmberg den 17 dec. 2004.  

  << till startsidan