Tidigare KHS-arrangemang 
 
hösten 2009
   
Söndag
18 oktober 

– Ekumenik hemma och borta

Högmässa i Uppsala domkyrka kl 11
Gästpredikant förra direktorn Hilda Lind, KHS förbundsordförande.


Vid kyrkkaffet i Katedralkaféet talar teologiska sekreteraren Gunnel Borgegård, ordförande i Uppsala Kristna Råd, över ämnet ”Ekumenik hemma och borta”.


I samarbete med Uppsala domkyrkoförsamling.


  Hilda Lind
Söndag
25 oktober 

– Att leva tillsammans
En temasöndag i Västerkyrkan i Lund

Kl 10:00 öppen körövning under ledning av Yvonne Carlström

Kl 11:00 i Västerkyrkan
Gemensam gudstjänst under söndagens tema “Att leva tillsammans”. Dan Fredriksson, Torbjörn Ram, Yvonne Carlström med flera.
Därefter serveras kyrklunch till självkostnadspris.

13:15 “Gud i sin heliga boning – om ont och gott i universum” Bengt Gustafsson, professor i astrofysik, inleder och Eva-Lotta Grantén, teol dr, ger respons. Därefter fortsatt samtal med Valborg Lindgärde, fil dr, som samtalsledare. Barnpassning erbjuds.

Arrangörer är: Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn, Norra Nöbbelövs församling och Västerkyrkans församling.

 


  Bengt Gustafsson

Söndag
15 november 

Skapelsefred - Rättvisa resurser
  Globala veckans inledning

Söndag 15 november i Uppsala
Globala veckans inledning. Gottsunda kyrka kl 11

Ekumenisk gudstjänst i samverkan mellan Gottsunda församling och Valsätrakyrkan.

Gästpredikant pastor TD Åke Jonsson, Svenska Missionskyrkan och KHS. Kyrkoherde Göran Bohman och pastor Karin Olofsdotter.

Kyrkkaffe med samtal. Medverkande programhandläggare Kristina Lundborg från Liv och fredinstitutet, Åke Jonsson, Göran Bohman och Karin Olofsdotter.

I samarbete med Gottsunda församling och Valsätrakyrkan. .

Annandag jul
26 december 

En delad stiftskollekt till KHS Uppland tas upp i Svenska kyrkans församlingar i Uppsala stift.

våren 2010
   
Söndag
10 januari 2010 

Trettondedagsseminarium i Sävja kyrka

Söndagsmässa kl 09.30.

Gästpredikant TD pastor Ulla Bardh, KHS. Kyrkoherde Margareta Hemström.

Efter kyrkkaffet:
Förre utbildningsministern, förre landshövdingen Jan-Erik Wikström (FP) ”Tankar om politik och politikens villkor, möjligheter och begränsningar”.
Moderator: professor Carl-Henric Grenholm.

Årsmöte för KHS Uppland.

I samarbete med Danmarks församling.

Lördag
27 mars 2010 

KHS Uppland:

Eftertankar i fastans tid

Sävja kyrka kl 18.00.

Oscar Petersons påsksvit ”En korsväg”

Jazzmusik och tal av kyrkoherde em Bengt Wiklund

I samarbete med Danmarks församling.

 

Läs mer i presentationen av Oscar Petersons påsksvit. (Pdf, 492 K)

Onsdag-Söndag
4-8 aug 2010 

KHS sommarmöte
på Södra Vätterbygdens folkhögskola
i Jönköping

"Det sårbara hoppet"

Medverkande bland annat KG Hammar, John de Gruchy, Ann Aldén, Åsa Linderbiorg, Stina Oscarsson m.fl.

 

Programmet färdigställs och presenteras på webbplatsen i mitten av mars.

Sven-Eric Liedman talar vid KHS sommarmöte 2009.