Kontakt Styrelse Bli medlem

 

 

Bli medlem

 

Du blir medlem i KHS genom att betala medlemsavgiften.

Då får du årsboken, som brukar komma ut i december.
   Du får också rundbrevet med tankar om något aktuellt ämne och med föreningsnytt. Under våren presenterar rundbrevet t.ex. sommarmötet.
   Vid sommarmötet har du som medlem viss rabatt.
 

Årsavgiften är (2009):

Önskvärd avgift
300 kr
Minimiavgift
- enskild medlem

175 kr
- familj
225 kr
- student
100 kr

Vill du veta mera om KHS kan du skriva till sekreteraren eller ringa till kontoret.

Adresser och telefon till kansliet hittar du här.