KHS om Ship to Gaza

Uttalande av KHS’ förbundsstyrelse

Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn, KHS, stödjer initiativet Ship to Gaza vars syfte är trefaldigt: att visa på praktisk solidaritet med Gazas befolkning, att föra med förnödenheter som inte tillåts att föras in i Gaza samt att driva på internationellt politiskt för att häva blockaden som strider mot folkrätten. Denna humanitära aktion fick den 31 maj mycket tragiska konsekvenser. Den israeliska staten tillgrep våld och ett stort antal personer dödades när militär på internationellt vatten bordade Ship to Gazas fartygskonvoj.

   När humanitet möts av våld sörjer och förtvivlar alla goda krafter. Samtidigt som vi vill fortsätta att visa vårt stöd till Gazas folk, vill vi uppmana oss själva att tillsammans med alla, på båda sidor i denna konflikt, söka efter försoning. Än mer nu efter dagens tragedi.

Förbundsstyrelsen


KHS sommarmöte 2010
hölls på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping

Tema för sommarmötet var"Det sårbara hoppet"

Medverkade gjorde bland annat KG Hammar, John de Gruchy,
Ann Aldén, Stina Oscarsson m.fl.

Läs mer om programmet här.

Sven-Eric Liedman föreläser vid KHS sommarmöte 2009.


Följ KHS-bloggen!

 

Sedan hösten 2009 har förbundet en blogg under signaturen "Den kristna humanisten". Adressen är denkristnahumanisten.wordpress.com.

I det första inlägget, under rubriken "Öppna humanismen!" gav förbundsstyrelsen en slags avsiktsförklaring om vad vill med bloggen. Inläggen på bloggen skrivs av olika förbundsmedlemmar.

Bland de senaste inläggen finns "Plötsligt kände hon sig rädd" av Ulrika Svalfors – en eftervalsreflektion om trygghet och rädsla, "Att erkänna varje människas rätt" av Sten Högberg och "Tre tomma stolar" av Lisa Tegby.


Bob Hansson vid KHS sommarmöte 2009

 

Bob Hansson gästade KHS sommarmöte på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.

Läs mer här om sommarmötet, och om övriga medverkande.


 

Aktuellt

"Det postkristendomska språket"

Måndag 4 oktober. Pär Axel Sahlberg i Johannebergs Missionskyrka i Göteborg.

Läs mer här.


Pär Axel Sahlberg

  - - - - - - - - - - - - - - - -

KHS årsbok 2009

KHS årsbok kom från trycket i början av december. Den som är medlem i KHS får den hemskickad. Övriga kan bli medlemmar, eller köpa årsboken från förbundskansliet.

En översikt över innehållet i årsbokens originalartiklar hittar du här.

 

  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bli medlem i KHS

Som medlem i KHS får du bland annat Årsbok för kristen humanism, och rabatt på deltagaravgift på våra sommarmöten. Läs mer här.

Vad KHS står för kan du läsa mer om under rubriken "Om KHS" ovan.

Ladda ner foldern
som presenterar KHS

Texter att läsa

Här samlar vi olika texter av intresse, som debattartiklar, föredrag på sommarmöten, etc.
   Läs mer >>

 


KHS
Samaritergränd 2
753 19 Uppsala

018-10 17 39
kansli@kristenhumanism.org
bg 276-6327