Om KHS Vad KHS är Vad KHS gör Stadgar


Vad KHS gör

 
Årsbok

KHS ger sedan 1939 ut en årsbok med artiklar om aktuella samhällsfrågor kring ett givet tema.

Sommarmöte

KHS inbjuder varje år till ett sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till års-bokens tema.Årsbok för kristen humanism och samhällssyn.

Lokal mötesverksamhet

På en del orter i landet arrangerar KHS-medlemmar ibland även lokala seminarier och föredrag.

KHS

engagerar sig också i opinionsbildning i viktiga frågor. Vi har t.ex tagit aktiv del i Påskuppropet för flyktingamnesti 2005.

 

 

Se bilder från
Sommarmötet 2005