<< till startsidan 

 

Anföranden under sommarmötet 2009

 
 
TEMAdag och panelsamtal

En förmiddag under sommarmötet ägnades åt reflektion kring den kristna humanismen. Karin Sporre, Ulrika Svalfors, Anders Wesslund och Lisa Tegby stod för var sin inledning, och deltog i ett panelsamtal tillsammans med Sven-Eric Liedman.

 
   

Karin Sporre, professor i Umeå, presenterade den sydafrikanske teologen John W de Gruchy.
 

 
 

 

Inledning av Lisa Tegby, kyrkoherde och prost i Umeå, styrelseledamot i KHS.
 

 
   

Inledning av Ulrika Svalfors, teol dr och pastor i Uppsala.
 

 
 

Inledning av Anders Wesslund, psykolog och psykoterapeut i Skellefteå, styrelseledamot i KHS.
 

 
         
 
Övrigt

Sann människa
(pdf, 60K)

Föredrag av Margareta Melin, Jönköping.
 

 
 
     
         
 

 

     
 
     
 
     
   
     
         
 
     
 
     

  << till startsidan