Länkar ut i världen

 

Påskuppropet

Våren 2005 inleddes Påskuppropet - en unik satsning som presidiet i Sveriges Kristna Råd tog initiativ till. Bakgrunden var de många vittnesbörd från landets församlingar om en orimlig situation för asylsökande.
 

Sveriges Kristna Råd

"Kyrkorna tillsammans" - det uttrycket använder vi för att berätta vad Sveriges Kristna Råd är, nämligen en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige.
 

Kristna Fredsrörelsen

är en ickevåldsrörelse som utifrån evangeliets budskap om Guds rike vill verka för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld.
 

Sveriges Fredsråd

är en paraplyorganisation som sedan starten 1946 varit en samlande kraft för olika fredsorganisationer i Sverige. Idag är ett 15-tal organisationer anslutna till Sveriges Fredsråd.
   KHS är anslutet till Sveriges Fredsråd.
 

Föreningen för Rättvisemärkt Sverige

är en ideell förening med syfte att förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom.
   Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av Rättvisemärkta produkter.
 

Världsbutikerna för Rättvis Handel

är en medlemsorganisation för världsbutiker i Sverige. En världsbutik är en marknadsplats för hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Syd.
    Genom försäljning av varor enligt kriterierna för rättvis handel, informationsspridning och opinionsbildning verkar världsbutikerna för en ökad medvetenhet om rättvis handel och en rättvisare global handel.
 

Forum Syd

samlar mer än 200 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk över hela världen.
   Tillsammans med medlemsorganisationerna arbetar vi för att stärka det civila samhället genom utvecklingssamarbete, opinions- och påverkansarbete samt kompetens och metodutveckling.
 

Lutherhjälpen
är en verksamhet inom Svenska kyrkan där engagerade människor får möjlighet att arbeta för att världen ska bli mer rättvis.
   Lutherhjälpens vision är en rättvis värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Om den visionen ska kunna bli verklig krävs att vi i västvärlden tar vårt ansvar. Vi behöver inte bara dela med oss av våra resurser utan också förändra de strukturer och den livsstil som skapar orättvisorna.
 

Diakonia
är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.
   De fem medlemskyrkorna är Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.
 


Caritas
är katolska kyrkans biståndsorganisationer som arbetar för alla människors lika värde och rättigheter.